علی‌رغم خبر قبلی سازمان محیط‌زیست مبنی بر بارداری ایران، پیام محبی، دامپزشک گفت: «ایران» باردار نیست.

علی‌رغم خبر قبلی سازمان محیط‌زیست مبنی بر بارداری ایران، پیام محبی، دامپزشک گفت: «ایران» باردار نیست.


محیط زیست: «ایران» باردار نیست