یکی از چهار نامزد اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، انصراف رسمی خود را از انتخابات اعلام کرد.

یکی از چهار نامزد اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، انصراف رسمی خود را از انتخابات اعلام کرد.


«محرم اینجه» از انتخابات ترکیه کناره‌گیری کرد