اسحاقی در صحن مجلس: مجلس جلسه‌ای درباره نتایج سفر گروسی به ایران برگزار کند نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد باید یک جلسه نظارتی درباره سفر گروسی و تعهداتی که برای کشور و همچنین آژانس رقم خورده است، برگزار شود. به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی در جلسه علنی عصر […]

اسحاقی در صحن مجلس:

مجلس جلسه‌ای درباره نتایج سفر گروسی به ایران برگزار کند

مجلس جلسه‌ای درباره نتایج سفر گروسی به ایران برگزار کند

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد باید یک جلسه نظارتی درباره سفر گروسی و تعهداتی که برای کشور و همچنین آژانس رقم خورده است، برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: با توجه به سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران به نظر می‌رسد باید یک جلسه نظارتی درباره این سفر و تعهداتی که برای کشور و همچنین آژانس رقم خورده است، برگزار شود.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مسئله بسیار مهم است و باید در اولویت قرار گیرد.


مجلس جلسه‌ای درباره نتایج سفر گروسی به ایران برگزار کند