رئیس مجلس: مجلس با هرگونه اقدامی علیه سپاه برخورد خواهد کرد قالیباف رئیس مجلس، پس از دیدار با سردار سلامی فرماندهٔ سپاه گفت: اگر شورای اروپا بخواهد در جهت دفاع از تروریسم حرکت کند و ثلمه‌ای به سپاه بزند، مجلس با قاطعیت برخورد خواهد کرد. دریافت ۲۰ MB

رئیس مجلس:

مجلس با هرگونه اقدامی علیه سپاه برخورد خواهد کرد

مجلس با هرگونه اقدامی علیه سپاه برخورد خواهد کرد

قالیباف رئیس مجلس، پس از دیدار با سردار سلامی فرماندهٔ سپاه گفت: اگر شورای اروپا بخواهد در جهت دفاع از تروریسم حرکت کند و ثلمه‌ای به سپاه بزند، مجلس با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

دریافت ۲۰ MB


مجلس با هرگونه اقدامی علیه سپاه برخورد خواهد کرد