در جریان بررسی بودجه؛ مالیات هر نخ سیگار ۵۰ تا ۱۰۰ تومان شد طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، میزان مالیات هر نخ سیگار تولید داخل ۵۰ تومان و هر نخ تولید داخل با برند بین‌المللی ۱۰۰ تومان تعیین شد. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۹ اسفند ماه) و […]

در جریان بررسی بودجه؛

مالیات هر نخ سیگار ۵۰ تا ۱۰۰ تومان شد

مالیات هر نخ سیگار ۵۰ تا ۱۰۰ تومان شد

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، میزان مالیات هر نخ سیگار تولید داخل ۵۰ تومان و هر نخ تولید داخل با برند بین‌المللی ۱۰۰ تومان تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۹ اسفند ماه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بند (ه) تبصره ۱۷ را به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

سازوکار تعیین تعرفه خدمات دارویی

طبق یکی دیگر از مصوبات مجلس، با توجه به لزوم اجرای طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی و نیز اجرای بهینه فرآیندهای تجهیزات دارو و مصرف منطقه‌ای و سایر کالاهای سلامت، تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ساز و کار تعیین شده در بند (الف) ماده (۹) احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور تعیین خواهد شد.

همچنین مطابق با بند الحاقی ۱ تبصره ۱۷ در بخش درآمدی، در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.


مالیات هر نخ سیگار ۵۰ تا ۱۰۰ تومان شد