مالکوم ایکس شهیدی که رهبر انقلاب برای او فاتحه خواند سخنان مالکوم ایکس را درباره مخالفان اسلام به مناسبت سالگرد شهادتش مشاهده می‌کنید. دریافت ۳ MB

مالکوم ایکس شهیدی که رهبر انقلاب برای او فاتحه خواند

مالکوم ایکس شهیدی که رهبر انقلاب برای او فاتحه خواند

سخنان مالکوم ایکس را درباره مخالفان اسلام به مناسبت سالگرد شهادتش مشاهده می‌کنید.

دریافت ۳ MB


مالکوم ایکس شهیدی که رهبر انقلاب برای او فاتحه خواند