لحظه شلیک موشک عمود پرتاب از شناور پدافندی نیروی دریایی سپاه تصاویری از لحظه شلیک موشک عمود پرتاب از شناور پدافندی کلاس ذوالفقار نیروی دریایی سپاه را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۱۰ MB

لحظه شلیک موشک عمود پرتاب از شناور پدافندی نیروی دریایی سپاه

لحظه شلیک موشک عمود پرتاب از شناور پدافندی نیروی دریایی سپاه

تصاویری از لحظه شلیک موشک عمود پرتاب از شناور پدافندی کلاس ذوالفقار نیروی دریایی سپاه را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۱۰ MB


لحظه شلیک موشک عمود پرتاب از شناور پدافندی نیروی دریایی سپاه