لحظاتی از رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۱ با اعلام رمز «یا علی‌ابن ابیطالب (ع)» در مناطق پدافند هوایی شمال غرب، غرب، شرق، جنوب، شمال و مرکز کشور آغاز شد. دریافت ۱۷ MB

لحظاتی از رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت

لحظاتی از رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت

رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۱ با اعلام رمز «یا علی‌ابن ابیطالب (ع)» در مناطق پدافند هوایی شمال غرب، غرب، شرق، جنوب، شمال و مرکز کشور آغاز شد.

دریافت ۱۷ MB


لحظاتی از رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت