خزعلی در گفتگو با مهر: لایحه حمایت از زنان شامل اقدامات پسینی و پیشینی است معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت:لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتارها اقدامات پسینی و پیشینی دارد و امید است بررسی آن قبل از سال نو به پایان برسد. انسیه خزعلی معاون امور […]

خزعلی در گفتگو با مهر:

لایحه حمایت از زنان شامل اقدامات پسینی و پیشینی است

لایحه حمایت از زنان شامل اقدامات پسینی و پیشینی است

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت:لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتارها اقدامات پسینی و پیشینی دارد و امید است بررسی آن قبل از سال نو به پایان برسد.

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتارها که اخیراً به مجلس فرستاده شده و بررسی آن در دستور کار قرار دارد، در پاسخ به این سوال که پیشنهاد این لایحه از سوی کدام قوه مطرح شده است؟ گفت: پیشنهاد تدوین این لایحه از سوی دولت مطرح شد، البته همکاری‌های قوه قضائیه در طول این مدت کمک شایانی کرد تا این لایحه با قوانین کشور و شرع مطابقت لازم را داشته باشد.

وی تصریح کرد: این لایحه در حال حاضر به مجلس فرستاده شده و کمیسیون‌های مختلفی آن را بررسی کرده‌اند، امید داریم بررسی آن پیش از فرا رسیدن سال جدید به نتیجه و فرجام برسد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که چرا اقدامات پسینی در این لایحه مد نظر قرار نگرفته و بیشتر موارد آن اقدامات پیشینی است؟ بیان کرد: در این لایحه هم اقدامات پسینی و هم اقدامات پیشینی وجود دارد، اما بخش‌هایی از این لایحه پیشنهادی حذف شده چراکه از نظر قوه قضائیه آن مسائل تحت عنوان کیفر و جرم به صورت عام دیده شده و نیازی نبود که به صورت جداگانه در نظر گرفته شوند.


لایحه حمایت از زنان شامل اقدامات پسینی و پیشینی است