روزنامه دنیای اقتصاد جدول اجاره بها در منطقه ۲۲ تهران را منتشر کرد.

روزنامه دنیای اقتصاد جدول اجاره بها در منطقه ۲۲ تهران را منتشر کرد.


قیمت اجاره خانه در غربی ترین نقطه پایتخت/ چیتگر و شهرک راه آهن چند؟