امیر قلعه‌نویی: اگر ما با بهترین آماده‌سازی و استفاده از تک‌تک فرصت‌های فیفادی‌ آماده حضور در جام ملت‌های آسیا شویم، می‌توانیم پس از سال‌ها برای فوتبال ایران در آسیا افتخارآفرینی کنیم.

امیر قلعه‌نویی: اگر ما با بهترین آماده‌سازی و استفاده از تک‌تک فرصت‌های فیفادی‌ آماده حضور در جام ملت‌های آسیا شویم، می‌توانیم پس از سال‌ها برای فوتبال ایران در آسیا افتخارآفرینی کنیم.


قلعه‌نویی: جام ملت‌های آسیا برای ما شروع شده و تک‌تک ثانیه‌ها برای ما مهم هستند