جمشیدی با اشاره به اهمیت سفر رییس جمهور به چین: قدرت و ثروت جهان از غرب به چین در حال انتقال است معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور گفت: برای دولت سیزدهم روابط با آسیا بسیار اهمیت دارد، زیرا قدرت و ثروت جهان در تحولی تاریخی از غرب به شرق و به خصوص به چین در […]

جمشیدی با اشاره به اهمیت سفر رییس جمهور به چین:

قدرت و ثروت جهان از غرب به چین در حال انتقال است

قدرت و ثروت جهان از غرب به چین در حال انتقال است

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور گفت: برای دولت سیزدهم روابط با آسیا بسیار اهمیت دارد، زیرا قدرت و ثروت جهان در تحولی تاریخی از غرب به شرق و به خصوص به چین در حال انتقال است.

به گزارش خبرگزاری مهر محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور گفت: سفر به چین اولین سفری هست که در دو دهه گذشته از سوی رئیس‌جمهوری ایران صورت می‌گیرد.

وی افزود: این سفر به دعوت رسمی رئیس‌جمهور چین صورت می‌پذیرد که در اجلاس سمرقند در شهریور ماه گذشته صورت گرفت و خود مقامات چینی آن‌را بسیار مهم می‌دانند.

جمشیدی اظهار داشت: اهداف سفر در دو بخش اقتصادی و راهبردی تقسیم می‌شود. دولت سیزدهم به دنبال گسترش روابط با حوزه‌های مختلف جغرافیایی است، اما آسیا برای ما بسیار اهمیت دارد زیرا قدرت و ثروت جهان در تحولی تاریخی از غرب به شرق و به شکل خاص به چین در حال انتقال است.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور خاطر نشان ساخت: در زمان اوباما هم این نگاه به شرق به وجود آمد. آنها در ابتدا خواستند تا با همکاری با چین آن را مهار کنند، اما وقتی دیدند نمی‌توانند رشد اقتصادی چین را کنترل کنند، به رویکردهای رقابتی روی آوردند.

وی ادامه داد: باید گفت کشورهای غربی به دنبال توسعه روابط اقتصادی با چین هستند، در حالی‌که ما خود در این منطقه حضور داریم و با داشتن پیوندهای گسترده تاریخی و ظرفیت‌های مختلف خود به دنبال توسعه روابط با چین هستیم.

جمشیدی اذعان داشت: حوزه‌های مختلف همکاری از جمله انرژی، ترانزیت، نیروی انسانی و … انگیزه کافی برای کار اقتصادی با چین به عنوان یکی از دو قدرت اقتصاد برتر جهان فراهم می‌کند. در این راه بستر همکاری ما هم سند مشارکت جامع راهبردی میان ایران و چین که دو سال پیش امضا شده است و در دولت توانستیم سندی را که فقط روی کاغذ بود را به صورت عملی پیش ببریم.

وی افزود: در این سفر وزرای مختلف از جمله وزرای خارجه، اقتصاد، راه، صمت و کشاورزی رئیس‌جمهوری را همراهی می‌کنند.

گفتنی است چین شریک نخست تجاری ایران در سال‌های اخیر بوده است و در ۱۰ ماهه امسال، صادرات ایران به چین به ۱۲.۶ میلیارد دلار و واردات از این کشور هم به ۱۲.۷ میلیارد دلار رسید.


قدرت و ثروت جهان از غرب به چین در حال انتقال است