لیگ قهرمانان اروپا در بیانیه‌ای رسمی به فدراسیون فوتبال پرتغال درباره تغییر مکان احتمالی بازی‌ها به لیسبون در صورت بروز ناآرامی‌ها در استانبول پس از انتخابات ترکیه گفته است.

لیگ قهرمانان اروپا در بیانیه‌ای رسمی به فدراسیون فوتبال پرتغال درباره تغییر مکان احتمالی بازی‌ها به لیسبون در صورت بروز ناآرامی‌ها در استانبول پس از انتخابات ترکیه گفته است.


فینال لیگ قهرمانان اروپا از استانبول گرفته می شود