فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی درسالروز قیام تاریخی مردم تبریز در ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶، جمعی از مردم آذربایجان شرقی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. دریافت ۴۰ MB

فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی

فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی

درسالروز قیام تاریخی مردم تبریز در ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶، جمعی از مردم آذربایجان شرقی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

دریافت ۴۰ MB


فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی