فیلم اعترافات و لحظه دستگیری علیرضا اکبری ابرجاسوس انگلیس علیرضا اکبری، معاون اسبق وزیر دفاع، که این روزها با عنوان «ابرجاسوس» در رسانه‌ها معرفی می‌شود، با اعلام قوه قضائیه به اعدام محکوم شد. دریافت ۳۵ MB

فیلم اعترافات و لحظه دستگیری علیرضا اکبری ابرجاسوس انگلیس

فیلم اعترافات و لحظه دستگیری علیرضا اکبری ابرجاسوس انگلیس

علیرضا اکبری، معاون اسبق وزیر دفاع، که این روزها با عنوان «ابرجاسوس» در رسانه‌ها معرفی می‌شود، با اعلام قوه قضائیه به اعدام محکوم شد.

دریافت ۳۵ MB


فیلم اعترافات و لحظه دستگیری علیرضا اکبری ابرجاسوس انگلیس