پریگوژین در پاسخ به سوال رسانه های روس در مورد ضدحمله پیش بینی شده اوکراین، گفت: این عملیات “متاسفانه، تا حدی موفقیت آمیز بوده است.”

پریگوژین در پاسخ به سوال رسانه های روس در مورد ضدحمله پیش بینی شده اوکراین، گفت: این عملیات "متاسفانه، تا حدی موفقیت آمیز بوده است."


فرمانده نیروهای واگنر: ضدحمله اوکراین آغاز شده/ عملیات متاسفانه تا حدی موفقیت آمیز بوده