سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از تعیین فرصت یک ماهه برای مالکانی خبر داد که به لحاظ ایمنی برای ساختمان‌های احداثی قبل از سال ۹۰ موفق به دریافت پایان‌کار نشده‌اند.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از تعیین فرصت یک ماهه برای مالکانی خبر داد که به لحاظ ایمنی برای ساختمان‌های احداثی قبل از سال ۹۰ موفق به دریافت پایان‌کار نشده‌اند.


فرصت یک ماهه به مالکان ساختمان‌های ناایمن