ساری- فرمانده فراجا در مازندران بااشاره به آمادگی نیروی انتظامی برای مقابله با هجمه ها گفت: فراجا در صف اول مقابله با ایادی استکبار قرار دارد….

ساری- فرمانده فراجا در مازندران بااشاره به آمادگی نیروی انتظامی برای مقابله با هجمه ها گفت: فراجا در صف اول مقابله با ایادی استکبار قرار دارد.


فراجا در صف اول مقابله با ایادی استکبار است