پایگاه خبری هشت صبح : علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه  گفت: آمریکایی ها مجبور شدند از خواسته های خود عقب نشینی کنند و پیش از توافق رفع تحریم ها نسبت به آزادی پول های ایران اقدام کنند.  به گزارش «انتخاب»؛ گزیده ای از سخنان معاون سیاسی وزارت امور خارجه در برنامه زنده […]

پایگاه خبری هشت صبح :

علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه  گفت: آمریکایی ها مجبور شدند از خواسته های خود عقب نشینی کنند و پیش از توافق رفع تحریم ها نسبت به آزادی پول های ایران اقدام کنند. 

به گزارش «انتخاب»؛ گزیده ای از سخنان معاون سیاسی وزارت امور خارجه در برنامه زنده تلویزیونی به شرح زیر است:

– طرف آمریکایی می‌گفت من پول ها را به شما نخواهم داد تا زمانی که زندانی های مد نظر آزاد شوند. 
 
– سفرای ایران و عربستان ظرف دو هفته آینده در تهران و ریاض مستقر می‌شوند.
 
– آمریکایی‌ها پول‌های ما را گروگان خواسته ای دیگر کرده بودند. 
 
– به آمریکایی‌ها گفتیم زندانی را در مقابل زندانی مبادله می‌کنیم نه پول!
 
– وقتی بحران اوکراین به وجود آمد طرف مقابل از نهایی سازی توافق اجتناب کرد. 
 
– از اسفند ۱۴۰۰ که مذاکرات متوقف شد ما موضوع را پیگیری کردیم و رها نکردیم. 
 
– نیاز بود که توافق گذشته بازنگری شود و بر همین اساس مذاکرات غیر مستقیم بین دو طرف شکل گرفت. 
 
– اغتشاشات سال گذشته آمریکایی‌ها را به دلیل اشتباه محاسباتیشان از مسیر  منحرف کرد اما به سرعت بازگشتند. 
 
– آمریکایی ها مجبور شدند از خواسته های خود عقب نشینی کنند و پیش از توافق رفع تحریم ها نسبت به آزادی پول های ایران اقدام کنند. 


علی باقری: آمریکایی‌ها مجبور شدند از خواسته‌های خود عقب نشینی کنند و پیش از توافق رفع تحریم‌ها نسبت به آزادی پول‌های ایران اقدام کنند / از اسفند ۱۴۰۰ که مذاکرات [احیای برجام] متوقف شد ما موضوع را پیگیری کردیم و رها نکردیم