«اسیدپانتوتنیک» نام دیگر این ویتامین است. بدن ما برای تحمل گرسنگی در رژیم‌های لاغری به آن نیاز جدی دارد؛ بنابراین اگر تصمیم به کاهش وزن دارید، ابتدا میزان این ویتامین را در بدن محک بزنید. دلیل این اثر، تاثیر ویتامین B ۵ در سوزاندن چربی‌های اضافی ذخیره شده در بدن است. عملکرد صحیح غده فوق‌کلیه نیز تحت تاثیر اسیدپانتوتنیک است.

«اسیدپانتوتنیک» نام دیگر این ویتامین است. بدن ما برای تحمل گرسنگی در رژیم‌های لاغری به آن نیاز جدی دارد؛ بنابراین اگر تصمیم به کاهش وزن دارید، ابتدا میزان این ویتامین را در بدن محک بزنید. دلیل این اثر، تاثیر ویتامین B ۵ در سوزاندن چربی‌های اضافی ذخیره شده در بدن است. عملکرد صحیح غده فوق‌کلیه نیز تحت تاثیر اسیدپانتوتنیک است.


عصبی‌ها این ویتامین را مصرف کنند