وزیر امور خارجه گفت: ما هم به زودی سفیر جدید خود در ریاض را به دولت عربستان معرفی خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه گفت: ما هم به زودی سفیر جدید خود در ریاض را به دولت عربستان معرفی خواهیم کرد.


عربستان سفیر جدیدش را به ایران معرفی کرد