بر اثر طوفان گرد و غبار در ایالت ایلینوی آمریکا که با تصادف ۹۰ خودرو در جاده‌های اصلی این ایالت همراه بود، دست‌کم ۶ نفر جان باختند و ده‌ها نفر زخمی و روانه بیمارستان شدند.

بر اثر طوفان گرد و غبار در ایالت ایلینوی آمریکا که با تصادف ۹۰ خودرو در جاده‌های اصلی این ایالت همراه بود، دست‌کم ۶ نفر جان باختند و ده‌ها نفر زخمی و روانه بیمارستان شدند.


طوفان گرد و غبار بی سابقه در ایالت ایلینوی آمریکا