هنوز ۳ سالی نیست که سانا مارین ۳۷ ساله ازدواج کرده بود. در یک سال گذشته انتشار فیلم رفتارهای او در یک مهمانی شبانه با دوستان و رفقایش، بسیار مورد انتقاد قرار گرفته بود و در انتخابات ماه گذشته نیز حزب او از رقبای محافظه کار شکست خورد.

هنوز ۳ سالی نیست که سانا مارین ۳۷ ساله ازدواج کرده بود. در یک سال گذشته انتشار فیلم رفتارهای او در یک مهمانی شبانه با دوستان و رفقایش، بسیار مورد انتقاد قرار گرفته بود و در انتخابات ماه گذشته نیز حزب او از رقبای محافظه کار شکست خورد.


طلاق جوان ترین نخست وزیر سابق جهان (+عکس)