پنجره مهر؛ صادرات بزرگترین خودروساز خاورمیانه به روسیه دبیر انجمن قطعه سازان ایران اعلام کرد که تفاهم‌نامه‌ای برای صادرات خودرو از ایران به روسیه به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار بین دو کشور امضا شده است. دریافت ۱۲ MB

پنجره مهر؛

صادرات بزرگترین خودروساز خاورمیانه به روسیه

صادرات بزرگترین خودروساز خاورمیانه به روسیه

دبیر انجمن قطعه سازان ایران اعلام کرد که تفاهم‌نامه‌ای برای صادرات خودرو از ایران به روسیه به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار بین دو کشور امضا شده است.

دریافت ۱۲ MB


صادرات بزرگترین خودروساز خاورمیانه به روسیه