/جالب است بدانید اولین دیدار شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی با امام خمینی، در نوفل‌لوشاتو و چند ماه قبل از پیروزی انقلاب بود. اولین سفر شیخ زکزاکی به ایران هم در نخستین ماه‌های بعد از پیروزی انقلاب رقم خورد. زکزاکی جوان که آن زمان معاونت امور بین‌الملل کمیته ملی اتحادیه دانشجویان مسلمان نیجریه را برعهده داشت، […]

/جالب است بدانید اولین دیدار شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی با امام خمینی، در نوفل‌لوشاتو و چند ماه قبل از پیروزی انقلاب بود. اولین سفر شیخ زکزاکی به ایران هم در نخستین ماه‌های بعد از پیروزی انقلاب رقم خورد. زکزاکی جوان که آن زمان معاونت امور بین‌الملل کمیته ملی اتحادیه دانشجویان مسلمان نیجریه را برعهده داشت، به اتفاق ۳۰ نفر از اعضای این اتحادیه به دیدار امام آمد‌.

شیخ زکزاکی به زیارت مرقد امام خمینی(ره) رفت – پایگاه خبری هشت صبح