شلیک موفق سامانه پدافند هوایی ۱۵ خرداد در رزمایش مشترک ذوالفقار سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش گفت: بالگردهای تهاجمی کبرای هوانیروز ارتش برای اولین بار طی یک عملیات مشترک روی عرشه شناورهای نیروی دریایی ارتش عملیات نشست و برخاست را انجام دادند. دریافت ۳۰ MB

شلیک موفق سامانه پدافند هوایی ۱۵ خرداد در رزمایش مشترک ذوالفقار

شلیک موفق سامانه پدافند هوایی ۱۵ خرداد در رزمایش مشترک ذوالفقار

سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش گفت: بالگردهای تهاجمی کبرای هوانیروز ارتش برای اولین بار طی یک عملیات مشترک روی عرشه شناورهای نیروی دریایی ارتش عملیات نشست و برخاست را انجام دادند.

دریافت ۳۰ MB


شلیک موفق سامانه پدافند هوایی ۱۵ خرداد در رزمایش مشترک ذوالفقار