رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به نشست رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در این جلسه مقرر شد طرح شفافیت قوای سه گانه در جلسه آینده مجمع به رای گذاشته شود.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به نشست رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در این جلسه مقرر شد طرح شفافیت قوای سه گانه در جلسه آینده مجمع به رای گذاشته شود.


«شفافیت قوای سه‌گانه» در مجمع به رای گذاشته می‌‌شود