شریعتی: شفافیت شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۴۰۲ رعایت نشده است سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: شفافیت شرکت های دولتی به ویژه تابعه وزارت نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رعایت نشده است. به گزارش پایگاه خبری هشت صبح مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در توئیتر در […]

شریعتی:

شفافیت شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۴۰۲ رعایت نشده است

شفافیت شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۴۰۲ رعایت نشده است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: شفافیت شرکت های دولتی به ویژه تابعه وزارت نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رعایت نشده است.

به گزارش پایگاه خبری هشت صبح مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در توئیتر در ارزیابی اولیه از لایحه بودجه ۱۴۰۲ نوشت:

سهم صندوق توسعه ملی ۴۰٪ پیش بینی شده که باید ۴۲٪ باشد (بالغ بر ۱۲ همت)

مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باید رابطه مالی شرکت نفت با دولت جایگزین ۱۴.۵٪ می‌شد که نشده و دوباره تکرار شده!

شفافیت شرکت‌های دولتی به ویژه تابعه وزارت نفت (مطابق بند ش تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۱) رعایت نشده است.

حتی یک ریال از درآمد شرکت گاز از محل فروش داخلی و صادرات اتان، ‎LPG و گوگرد در لایحه ‎بودجه ۱۴۰۲ نیامده است! این مبلغ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۹۵ همت بوده است. اما عوائد پادگانی که درآمد فروش ضایعات غذایی پادگان‌هاست و هرسال در لایحه بودجه می‌آید، امسال ۷.۵ میلیارد تومان است.


شفافیت شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۴۰۲ رعایت نشده است