پنجره مهر؛ شعارهای نهبندانی ها در لحظه ورود رئیسی به جمع مردم نهبندان- مردم نهبندان استقبال پرشوری از رئیس جمهور کردند. دریافت ۴۶ MB به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان نهبندان امروز در استقبال از سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان استقبال پر شوری داشتند.

پنجره مهر؛

شعارهای نهبندانی ها در لحظه ورود رئیسی به جمع مردم

شعارهای نهبندانی ها در لحظه ورود رئیسی به جمع مردم

نهبندان- مردم نهبندان استقبال پرشوری از رئیس جمهور کردند.

دریافت ۴۶ MB

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان نهبندان امروز در استقبال از سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان استقبال پر شوری داشتند.


شعارهای نهبندانی ها در لحظه ورود رئیسی به جمع مردم