متخصص طب فیزیکی در خصوص شایع‌ترین علائم تنگی کانال، گفت: تنگی کانال می‌تواند تحت تاثیر روندی تدریجی در بدن به وجود بیاید. این روند که همان کهولت سن و پیری است، از یک سنی به بعد علائمش را در شخص نشان می‌دهد.

متخصص طب فیزیکی در خصوص شایع‌ترین علائم تنگی کانال، گفت: تنگی کانال می‌تواند تحت تاثیر روندی تدریجی در بدن به وجود بیاید. این روند که همان کهولت سن و پیری است، از یک سنی به بعد علائمش را در شخص نشان می‌دهد.


شایع‌ترین علائم تنگی کانال کدامند؟