هنوز مشخص نیست که چه کسی جای شرمن را می‌گیرد.

هنوز مشخص نیست که چه کسی جای شرمن را می‌گیرد.


سی ان ان: «وندی شرمن» استعفا می‌دهد