طبق گفته مقامات کنگو ۲۸۷ کشته و ۱۶۷ نفر زخمی و مفقود در پی وقوع سیلی که بر اثر بارش شدید باران‌ و طغیان رودخانه‌ها در استان کیوو جنوبی بر جایی مانده است.

طبق گفته مقامات کنگو ۲۸۷ کشته و ۱۶۷ نفر زخمی و مفقود در پی وقوع سیلی که بر اثر بارش شدید باران‌ و طغیان رودخانه‌ها در استان کیوو جنوبی بر جایی مانده است.


سیل مرگبار کنگو با ۲۰۰ کشته