رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: یکی از مهمترین ویژگی‌های دامپروری این استان وجود نیمی از شتر کشور در این منطقه با جمعیت حدود ۷۴ هزار نفر است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: یکی از مهمترین ویژگی‌های دامپروری این استان وجود نیمی از شتر کشور در این منطقه با جمعیت حدود ۷۴ هزار نفر است.


سیستان و بلوچستان خاستگاه نیمی از جمعیت شتر کشور