قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز در بازار تهران ۳۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز در بازار تهران ۳۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.


سکه در بازار تهران ارزان شد