خلجی: سلامت همسایگان وابسته به یکدیگر است رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از افتتاح شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کربلا با سرمایه گذاری عراق و مدیریت متخصصان ایرانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: سلامت همسایگان وابسته به […]

خلجی:

سلامت همسایگان وابسته به یکدیگر است

سلامت همسایگان وابسته به یکدیگر است

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از افتتاح شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کربلا با سرمایه گذاری عراق و مدیریت متخصصان ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: سلامت همسایگان وابسته به یکدیگر است.

وی در ادامه این مطلب آورده است: شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کربلای معلی با سرمایه گذاری عراق و مدیریت متخصصان ایرانی افتتاح و نرم افزار نظام سلامت ایران منطقه‌ای شد.


سلامت همسایگان وابسته به یکدیگر است