رئیسی در سازمان ملل گفت: ما جنگ در اروپا را به نفع هیچ کشور اروپایی نمی دانیم؛ رد کردن هر طرح آتش بس در اوکراین توسط آمریکا نشان می دهد این کشور برای این جنگ برنامه بلند مدت دارد./مهر

رئیسی در سازمان ملل گفت: ما جنگ در اروپا را به نفع هیچ کشور اروپایی نمی دانیم؛ رد کردن هر طرح آتش بس در اوکراین توسط آمریکا نشان می دهد این کشور برای این جنگ برنامه بلند مدت دارد./مهر

سلاح‌هسته‌ای جایگاهی در دکترین‌دفاعی ایران ندارد – پایگاه خبری هشت صبح