با رأی نمایندگان؛ سقف بودجه ۱۴۰۲ بسته شد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سقف درآمدها و هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۲ تعیین شد. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در پایان بررسی بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ماده واحده، […]

با رأی نمایندگان؛

سقف بودجه ۱۴۰۲ بسته شد

سقف بودجه ۱۴۰۲ بسته شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سقف درآمدها و هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۲ تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در پایان بررسی بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ماده واحده، جداول، ردیف‌ها و اجزای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تصویب کردند.

تکمیل می‌شود


سقف بودجه ۱۴۰۲ بسته شد