با حضور امیرعبداللهیان؛ سفیر جدید مالی رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد سفیر جدید جمهوری مالی در کشورمان،در آغاز مأموریت خود با وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مایگا سفیر جدید جمهوری مالی در کشورمان، صبح روز (دوشنبه) در آغاز مأموریت خود در جمهوری اسلامی […]

با حضور امیرعبداللهیان؛

سفیر جدید مالی رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد

سفیر جدید مالی رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد

سفیر جدید جمهوری مالی در کشورمان،در آغاز مأموریت خود با وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مایگا سفیر جدید جمهوری مالی در کشورمان، صبح روز (دوشنبه) در آغاز مأموریت خود در جمهوری اسلامی ایران با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.


سفیر جدید مالی رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد