رئیسی ساعت ۱۷ روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت، در مصلای امام خمینی(ره) اهواز دیدار مردمی خواهد داشت.

رئیسی ساعت ۱۷ روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت، در مصلای امام خمینی(ره) اهواز دیدار مردمی خواهد داشت.


سفر رئیسی به اهواز ؛  پنجشنبه