در این فیلم، یکی از راویان نمایشگاه هوافضای سپاه می‌گوید چین ۱۵هزار فروند پهپاد انتحاری شاهد۱۳۶ با موتورهای مختلف را به ایران سفارش داده است./فارس پلاس

در این فیلم، یکی از راویان نمایشگاه هوافضای سپاه می‌گوید چین ۱۵هزار فروند پهپاد انتحاری شاهد۱۳۶ با موتورهای مختلف را به ایران سفارش داده است./فارس پلاس


سفارش ۱۵ هزار فروندی پهپاد انتحاری شاهد۱۳۶ از سوی چین! (فیلم)