ناصر کنعانی گفت: سفارت و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ریاض و جده عربستان و نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان همکاری اسلامی سه شنبه (امروز) و چهارشنبه بطور رسمی بازگشایی خواهند شد.

ناصر کنعانی گفت: سفارت و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ریاض و جده عربستان و نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان همکاری اسلامی سه شنبه (امروز) و چهارشنبه بطور رسمی بازگشایی خواهند شد.


سفارت ایران در عربستان امروز بازگشایی می‌شود