در حال حاضر بسته‌های خدماتی چون؛ مشاوره سلامت، خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی صنوف و اماکن عمومی، صدور کارت بهداشتی، آموزش بهداشت اصناف و … در دفاتر خدمات سلامت ارائه می‌شود.

در حال حاضر بسته‌های خدماتی چون؛ مشاوره سلامت، خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی صنوف و اماکن عمومی، صدور کارت بهداشتی، آموزش بهداشت اصناف و … در دفاتر خدمات سلامت ارائه می‌شود.


ساعت کاری جدید دفاتر خدمات سلامت اعلام شد