در جریان بررسی بودجه؛ سازوکار تخفیف مالیاتی مودیان خوداظهار مشخص شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال آینده نحوه محاسبه تخفیف مالیاتی برای مودیان خواظهار را تعیین کردند. به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه) مجلس و در جریان بررسی بخش […]

در جریان بررسی بودجه؛

سازوکار تخفیف مالیاتی مودیان خوداظهار مشخص شد

سازوکار تخفیف مالیاتی مودیان خوداظهار مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال آینده نحوه محاسبه تخفیف مالیاتی برای مودیان خواظهار را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (ل) تبصره ۶ لایحه را به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه، در سال ۱۴۰۲ در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم عبارت ۲۰ درصد جایگزین عبارت ۱۰ درصد می‌شود.

مطابق با تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی نسبت به درآمد ابرازی، مشمول مالیات عملکرد سال قبل ۱ درصد و نهایتاً تا ۵ درصد از نرخ ماده ۱۰۵ کم می‌شود.

بر اساس تبصره ماده ۱۳۱، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کم می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.


سازوکار تخفیف مالیاتی مودیان خوداظهار مشخص شد