فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر، جزییات مرگ فرزند یک سارق سابقه‌دار در این شهرستان را تشریح کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر، جزییات مرگ فرزند یک سارق سابقه‌دار در این شهرستان را تشریح کرد.


سارق شوشتری باعث مرگ فرزندش شد