فرماندار نهاوند گفت: زلزله ۴.۲ ریشتری که شامگاه یکشنبه در بخش گیان این شهرستان به وقوع پیوست هیچ گونه خسارت جانی و یا مالی نداشت.

فرماندار نهاوند گفت: زلزله ۴.۲ ریشتری که شامگاه یکشنبه در بخش گیان این شهرستان به وقوع پیوست هیچ گونه خسارت جانی و یا مالی نداشت.


زلزله ۴.۲ ریشتری نهاوند خسارتی نداشت