شامگاه شنبه با آنکه شبکه‌های معاند و گروه‌های فضای مجازی در حال به تصویر کشیدن اغتشاشات و راه بندان و اعتراضات در زاهدان بودند، اما شواهد چیز دیگری نشان می‌دهد. آرامش حتی در اطراف مسجد مکی زاهدان برقرار است.

شامگاه شنبه با آنکه شبکه‌های معاند و گروه‌های فضای مجازی در حال به تصویر کشیدن اغتشاشات و راه بندان و اعتراضات در زاهدان بودند، اما شواهد چیز دیگری نشان می‌دهد. آرامش حتی در اطراف مسجد مکی زاهدان برقرار است.

زاهدان آرام است – پایگاه خبری هشت صبح