وبسایت مصری «المال» منابع وابسته به وزارت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر مصر نوشت: دومین تجهیزات هسته‌ای مورد انتظار برای دریافت، مخزن فشار است که شرکت روس‌اتم مجری اصلی این پروژه، ساخت آنرا برای پروژه هسته‌ای الضبعه آغاز کرده است.

وبسایت مصری «المال» منابع وابسته به وزارت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر مصر نوشت: دومین تجهیزات هسته‌ای مورد انتظار برای دریافت، مخزن فشار است که شرکت روس‌اتم مجری اصلی این پروژه، ساخت آنرا برای پروژه هسته‌ای الضبعه آغاز کرده است.


روسیه تجهیزات هسته‌ای جدید را در اختیار مصر قرار می‌دهد