عضو جامعه روحانیت مبارز مدیریت با درایت و کیاست را از جمله شاخصه‌های رهبر انقلاب دانست و گفت: اینکه ایشان با این ویژگی ها کشور را مدیریت می کند جای تقدیر دارد.

عضو جامعه روحانیت مبارز مدیریت با درایت و کیاست را از جمله شاخصه‌های رهبر انقلاب دانست و گفت: اینکه ایشان با این ویژگی ها کشور را مدیریت می کند جای تقدیر دارد.


روایت یک شاهد از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری