امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت : چند دقیقه بعد از حمله به عین الاسد مقامات کاخ سفید پیام دادند که دیگر نزنید، به عملیات پایان دهید.

روایت غرورآفرین وزیر امور خارجه از حمله ایران به عین‌الاسد

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت : چند دقیقه بعد از حمله به عین الاسد مقامات کاخ سفید پیام دادند که دیگر نزنید، به عملیات پایان دهید.


روایت غرورآفرین وزیر امور خارجه از حمله ایران به عین‌الاسد – پایگاه خبری هشت صبح