روایتی از پانصد روز ریاست‌جمهوری «سیدابراهیم رئیسی» تصاویری از تلاشها و اقدامات حجت الاسلام رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۴۰ MB

روایتی از پانصد روز ریاست‌جمهوری «سیدابراهیم رئیسی»

روایتی از پانصد روز ریاست‌جمهوری «سیدابراهیم رئیسی»

تصاویری از تلاشها و اقدامات حجت الاسلام رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۴۰ MB


روایتی از پانصد روز ریاست‌جمهوری «سیدابراهیم رئیسی»